Homepage Voor het basisonderwijs Voor het voortgezet onderwijs Voor kinderfeestjes Voor volwassenen Visie Contact

Visie

Voor Joli-coeur vormen de volgende vier onderling sterk verbonden pijlers het fundament van de beeldende programma's:

Thema

Centraal staat dat het thema de deelnemer zal aanspreken en voldoende vrijheid biedt om zelf met eigen ideeën en inbreng te komen. Joli-coeur hecht vooral een grote waarde aan de natuur, maar ook spannende onderwerpen uit de geschiedenis, inspirerende voorbeelden uit andere culturen, eigenzinnige kunstenaars, enz. worden belicht in de cursussen en workshops.

Mooie werkstukken met een (gebruiks-)functie kunnen een extra dimensie toevoegen, vooral voor kinderen geven zulke werkstukken vaak een extra stimulans als ze merken dat hun eigen product net zo goed bestaansrecht heeft en zelfs van nut kan zijn.
Bij Joli-coeur is het hele traject van het creatieve proces van belang .

Voor de steeds wederkerende vaste thema's van de seizoenen zoals herfst, Kerst, winter, voorjaar, Pasen, en zomer beschouwt Joli-coeur het als een sport om steeds met orginele en vernieuwende ideeën voor de dag te komen zodatde deelnemers enthousiast aan de slag kunnen op de sfeervolle cursussen en workshops van het Naturalia- programma.

Materiaal

Minstens zo belangrijk als het idee is de juiste materiaalkeuze passend bij het thema.
Joli-coeur is volkomen thuis in de mogelijkheden die de diverse materialen bieden, hoe elk materiaal het beste inzetbaar is om zo de juiste match te maken met het idee van de deelnemers. Ook wordt de uitdaging gestimuleerd om tot de uiterste grenzen van het materiaal te komen.

Bij de cursussen en workshops komt een groot aantal materialen aan bod , al dan niet in combinaties waarbij gebruik wordt gemaakt van eventuele onderlinge overeenkomsten of juist van de grote tegenstellingen.
In deze tijd van overconsumptie vindt Joli-coeur het belangrijk om ook bij de keuze van de materialen sterk rekening te houden met de beperkte bronnen van de aarde.
Dit houdt in dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van kringloopmaterialen, restpartijen van bedrijven, recycled papier en karton, en veel natuurlijke materialen, hetgeen toch tot verbluffende eindresultaten kan leiden.
Soms wordt met basismateriaal gewerkt dat de deelnemers van thuis kunnen meebrengen.

Techniek

In de betreffende cursussen en workshops komen de verschillende manieren aan bod waarop men te werk kan gaan, welke gereedschappen en hulpmiddelen geschikt zijn , maar ook de kennis, de feiten en de "weetjes". Bij de introductie van een nieuwe vaardigheid wordt gebruik gemaakt van een korte duidelijke uitleg met veel voorbeelden, demonstraties van goede en verkeerde manieren van werken en tips over de juiste volgorde van werken.
Het materiaal en de te gebruiken techniek liggen in elkaars verlengde en staan beide in dienst van het uit te voeren idee.

Presentatie

Bij de presentatie van de programma's maakt Joli-coeur de vergelijking met een goed restaurant: De zorg voor de juiste ambiance, een prettige ongedwongen sfeer met enthousiaste bediening en een mooi gedekte tafel met het juiste 'bestek' bij het juiste 'menu' zijn de voorwaarden om met plezier aan het werk te gaan en kan de creativiteit tot bloei komen!